خوشنویسی با خودکار

دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار اولین دوره آموزشی خط خودکار در آموزشگاه قلم نوین است.

این دوره مهمترین دوره آموزشی شماست و سنگ بنای تمام آموشهای دوره های بعدی شما می باشد. دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار در آموزشگاه قلم نوین به صورت ۱۰۰ درصد تضمینی برگزار می شود.

در صورت حضور در دوره مقدماتی و انجام تمرین های محول از سوی مدرس کلاس، و عدم کسب حدنصاب امتیاز قبولی در آزمون پایان دوره آموزشگاه (حداقل ۸۰ از ۱۰۰)، دوره شما بصورت رایگان تمدید خواهد شد.

در صورت کسب حدنصاب امتیاز قبولی در آزمون پایان دوره، هر زمان نیاز به بازآموزی و رفع اشکال در نکات آموخته شده داشته باشید می توانید بصورت رایگان از کلاسهای گروهی  مربوط به همان مباحث استفاده نمایید.

مطالبی که در این دوره می آموزید عبارتند از :

  • آموزش اصول اولیه نشستن و گرفتن خودکار و نظم بدن
  • آموزش شناخت انواع حرکت و نحوه اجرای آنها
  • شناخت حروف و انواع هر کدام در اتصالات
  • آموزش تندنویسی برای کاربرد روزمره
  • آموزش عدد نویسی

دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار  به سه شکل برگزار می گردد:

  1. گروهی : در ۱۲ جلسه یک ساعته برگزار می شود و تعداد هنرجویان کلاس بین ۵ تا ۷ نفر است. تعداد جلست کلاس در هفته دور روز است که مطابق با لیست کلاسها در قسمت دوره های خوشنویسی با خودکار در دسترس شماست. شما می توانید مطایق زمان ارائه شده و شرایط خود کلاس مورد نظرتان را انتخاب کرده و در آن شرکت نمایید.
  2. خصوصی: در ۱۰ جلسه یک ساعتی برگزار میشود. کلاس های خصوصی به صورت انفرادی بوده و از پذیرش افراد متفرقه در کلاس جلوگیری خواهد شد. تعداد جلسات در هفته و ساعت برگزاری دوره خصوصی با هماهنگی شما و آموزشگاه خواهد بود. پس از خرید کلاس مورد نظرتان برای هماهنگی کلاس با آموزشگاه تماس بگیرید.
  3. غیرحضوری: در این حالت کلاس به صورت آنلاین برگزار میشود. شرایط برگزاری کلاس های آنلاین کاملا شبیه دوره های حضوری و خصوصی است.فقط نیاز به حضور شما در محا آموزشگاه نیست. پس از خرید دوره مورد نظر لینک اینترنتی کلاس و نام کاربری و رمز ورود اختصاصی برای شما ارسال می گردد . کلاس مطابق زمان و شرایط اعلام شده برگزار می شود.

تذکر مهم:

دوره مقدماتی به دلیل مطالب مهم و زیربنایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل حضور شما در تمام جلسات الزامی ست و در صورت غیبت دو جلسه متوالی از کلاس حذف خواهید شد.

عدم انجام تمرین های محوله و عدم حضور به موقع و منظم شما در کلاس ها باعث لغو شرایط تضمین در مورد شما خواهد شد و آموزشگاه مسئولیتی در قبال عدم رسیدن به نتیجه که داشتن دستخطی زیبا برای شماست، نخواهد داشت.