خوشنویسی با خودکار

خوشنویسی با خودکار به دلیل استفاده روزمره خودکار در بین اقشار مختلف، هنر کاربردی برای همه است.

نوشتن به عنوان یکی از مهمترین امور زندگی فردی و اجتکاعی هر شخص تأثیر بسزایی در روابط، شغل و

زندگی ما دارد.

دست خط و نوشته ای زیبا و خوانا نشان از شخصیتی متین و آرام دارد و جایگاه عالی در ذهن بیننده ایجاد

می کند در حالی که دستخطی ناخوانا و بدخط حکایت از درون آشفته و شخصیتی نامناسب دارد. برای زیبا

نویسی و درست نویسی با خودکار دانستن اصول اولیه بسیار اهمیت دارد.

ما در آموزشگاه آزاد هنری قلم نوین به شما می آموزیم با خودکار و کلیه ابزارهی نوشتاری روزمره، دست

نوشته هایی زیبا و خوانا داشته باشید و در محیط کار و تحصیل و خانه بتوانید با خودکار، خطی زیبا و با

شخصیت بالا ارائه دهید.

برای این منظور، در آموزشگاه قلم نوین همواره سعی بر آن است که با متدهای بروز آموزشی و استفاده از

تکنولوژی و ابزارهای کمک آموزشی نوین،بهترین و کاملترین آموزش را به شما ارائه دهیم.