آدرس

مشهد، احمدآباد، خیابان بخارایی، بخارایی۴، پلاک ۶

تلفن های تماس

تلفن:  ۰۵۱۳۸۴۵۰۹۴۰—-۰۵۱۳۸۴۶۵۶۹۶

همراه: ۰۹۳۷۰۰۹۱۱۱۹
فکس: ۰۵۱۳۸۴۵۰۹۴۱

پست الکترونیک

crm-ghalamnovin@info.ir
www.ghalamnovin.ir