ورکشاپ خوشنویسی با خودکار

ورکشاپ تخصصی خوشنویسی با خودکار برای ارتقاء سطح کیفی و دانش هنرجویان دوره تخصصی(استادی) خوشنویسی با خودکار می باشد.

آموزشگاه  آزاد هنری و خوشنویسی قلم نوین در راستای رسالت و هدف اصیل خود که اشاعه فرهنگ زیبا نویسی در بین تمام اقشار مردم است، اقدام به برگزاری  این ورکشاپ زیر نظر اساتید مجرب و حرفه ای می نماید.

در این ورکشاپ ها سعی بر آن است با ارائه مطالب تخصصی و دقیق درباره خوشنویسی با خودکار در فرمهای مختلف سطرنویسی، کتابت، چلیپا، سیاه مشق و … به  سطح دانش تئوری هنرجویان دوره های تخصصی و استادی افزوده شود.

ورکشاپهای تخصصی قلم نوین مناسب برای افرادی ست که میخواهند خوشنویسی با خودکار را حرفه ای و علمی اجرا کنند و یا در حال آموزش دادن خوشنویسی با خودکار هستند و یا می خواهند در آینده به عنوان مدرس خوشنویسی با خودکار فعالیت داشته باشند.