استاد حسن غلامرضاپور (مبتکرو بنیانگذار خوشنویسی با خودکار)

علم و هنر اکتسابی بوده و هر فرد استعداد ذاتی هر کمالی را داراست.

بهترین روش یادگیری خوشنویسی با خودکار

انتخاب بهترین روش آموزش خوشنویسی با خودکار از نکات ضروری در امر یادگیری و پیشرفت شماست.

اگر شما   قصد دارید در کلاسهای آموزشی خوشنویسی با خودکار شرکت کنید، دانستن این نکته برایتان بسیار مهم است.

روش مناسب یادگیری خوشنویسی با خودکار مختص به شما چیست؟

راهی که شما را بهتر و سریعتر به هدف میرساند کدام است؟

روشی را انتخاب کنید که با اهداف نعیین شده در هر دوره ی آموزشی همخوانی کامل دارند. بدست آوردن حجم زیاد اطلاعات و تغییر ناگهانی در دستخط در کوتاه مدت، شما را از هدفتان دور میکند.

در مقابل آموزش صحیح و گام به گام و منطبق با اهداف دوره آموزشی، شما را در مسیر درست قرار میدهد.

هدف اصلی دوره آموزش مقدماتی خوشنویسی با خودکار، دانستن نکات ضروری برای زیبا نویسی و روان نویسی خط فارسی است.

بنابراین بهترین روش آموزش روشی است که اطلاعات لازم را ساده، قابل درک، تکرارپذیر و کاربردی به شما منتقل کند.

زمان یکی از عوامل مهم در شناخت بهترین شیوه آموزش خوشنویسی با خودکار است. پیوسته بودن مطالب هر جلسه و طولانی نبودن روند آموزش

از نشانه های روش آموزش صحیح است. در روش آموزش صحیح باید سعی بر این باشد که قواعد مهم و پرکاربرد در اولویت باشند و از اصل تکرار غافل نماند.

مطالعات علمی نشان میدهد که آموختن مطالب کم و تکرار آنها در فواصل زمانی کوتاه نقش اساسی در پیشرفت شما دارد.

نقش مدرس، بعنوان سکان دار روند آموزش صحیح بسیار مهم است.

توانایی در انتقال اطلاعات مطابق با روشهای نوین آموزشی از شاخصه های بهترین روش آموزش برای مدرس است.

مدرس باید درک مناسبی از شرایط کلاس، هنرآموز و اهداف آموزشی دوره آموزشی داشته باشد. مدرس حتما باید قبل از اقدام به آموزش، سطح فنی خود را در

خوشنویسی با خودکار ارتقا بدهد. توانایی فنی مدرس در اجرای دقیق قواعد خوشنویسی با خودکار باید در بالاترین سطح باشد.